FAQ/Ofte stillede spørgsmål

Min vandhanedrypper/min ovn virker ikke/ vaskemaskinen er låst eller andre små skader…

Hvordan afregnes vand og varme?

Jeg har ikke modtaget huslejeopkrævningen?

Hvordan tilmelder jeg mig el, internet mm. ?

Jeg har smidt mine nøgler væk, hvad gør jeg?

Hvad gør vi hvis én af lejerne/roomie flytter?

Min nabo larmer eller har holdt fest, kan jeg klage?

Hvordan opsiger jeg min lejlighed?


^

Min vandhane drypper, min ovn virker ikke eller lignende små skader.
Kontakt din vicevært eller administrationen indenfor almindelig åbningstid. Send en mail til administrationen, hvori du beskriver problemet. Vedhæft gerne et billede. Vi vender normalt retur indenfor én dag.

^

Hvordan afregnes vand og varme?
Der er 3 måder hvorpå vand og varme kan blive afregnet. Enten afregner du direkte med værket. Dette ses oftest i vores rækkehuse. Du kan også have forbruget indeholdt i din leje – dette ses ex. med vand nogle steder. Men det mest normale er, at du afregnes med aconto beløb (enten kun for varme ellers både for vand og varme). Ved afregning efter aconto, ”sparer” man op til betaling af én årlig afregning af ens forbrug. Administrationen står for dette. Vi fremsender denne opgørelse én gang årligt. Du kan her opleve at få penge tilbage eller at skulle efterbetale et beløb.

Vi modtager ikke bankoverførsler som betalingsmetode. Sker dette alligevel, kan man blive opkrævet et administrationsgebyr.

^

Jeg har ikke modtaget huslejeopkrævningen?
Vi opkræver alle huslejer via betalingsservice, hvorfor vi anbefaler, at alle tilmelder sig PBS/automatisk betaling. Er man ikke tilmeldt, udsendes automatisk et indbetalingskort pr. post, som så kan benyttes til indbetalingen. Det er dit eget ansvar, at lejen bliver betalt rettidig (første hverdag i måneden). Mangler du indbetalingskortet, så kontakt administrationen senest på forfaldsdatoen.

Vi modtager ikke bankoverførsler som betalingsmetode, sker dette kan man blive opkrævet et administrationsgebyr.

^

Hvordan tilmelder jeg mig el, internet mm. ?
Se tjekliste for indflytning.

^

Jeg har smidt mine nøgler væk, hvad gør jeg?
Skal du have hjælp straks, må du kontakte en låsesmed. Betalingen til låsesmed skal du selv stå for.

Skal du have lavet en ekstra nøgle, kan du kontakte administrationen.

Når du mister en nøgle, vil du blive opkrævet en omkodning af låsene senest ved din fraflytning.

^

Hvad gør vi hvis én af lejerne/roomie flytter
(ved flere personer på lejekontrakt)

Som udgangspunkt hæfter den fraflyttede lejer stadig for husleje, istandsættelseskrav m.v., selvom vedkommende er fraflyttet. Man er således ikke frigjort fra sine forpligtelser iht. lejekontrakten blot fordi, at man er fraflyttet.

Hvis en fraflyttet lejer ønsker at blive frigjort fra kontrakten, kræver det, at både den/de tilbageværende lejer(e) samt udlejer accepterer dette. Den fraflyttede lejer har ikke krav på og kan ikke forvente udlejers accept, men man er velkommen til at sende en ansøgning om at blive frigjort fra lejekontrakten til administrationen, hvorefter administrationen vil bede udlejer om at tage stilling hertil. Ansøgningen skal indeholde navn på den lejer, der ønsker at blive frigjort samt navn(e) på den/de tilbageværende lejer(e) og dato for fraflytningen/tidspunktet for frigørelse.

Hvis udlejer accepterer frigørelsen, skal der udarbejdes et tillæg til lejekontrakten, som både udlejer, fraflyttende lejer og tilbageværende lejer(e) skal underskrive. Administrationen kan kræve et gebyr for udarbejdelsen af tillægget, og udgiften hertil udgør p.t. kr. 2.500, som skal betales af fraflyttende lejer, inden udlejer underskriver.

Vi gør opmærksom på, at vi aldrig skriver nye lejere på en eksisterende kontrakt. Hvis en ny roomie flytter ind, skal I lave en fremlejekontrakt. Administrationen er ikke involveret i dette, men skal have en kopi af fremlejekontrakten, så vi altid ved, hvem der bor i lejlighederne. Det bemærkes, at det uden udlejers samtykke ikke er tilladt at fremleje mere end halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, jf. lejelovens § 69, stk. 1.

^

Min nabo larmer eller har holdt fest, kan jeg klage?
Alle ejendomme har en husorden som skal følges. Så hvis en nabo udøver en adfærd, der er til gene for dig og de øvrige beboere skal/kan du klage. Send klagen til administrationen på en email. Notér gerne tidspunkter og adfærden bedst muligt. Er i flere naboerne, der er generet, skal vi have en klage fra jer hver især.

^

Hvordan opsiger jeg min lejlighed?
Der er som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på løbende måned + 3 måneder. Man skal opsige inden den første i en måned, og man hæfter 3 måneder herefter. Opsigelser skal afleveres skriftligt eller pr. e-mail. Står I flere på lejekontrakten skal vi bede om en opsigelse fra hver af jer.

Viceværten kan kontaktes ved praktiske problemer.

Kontakt på mail: service@arkmedic.dk eller telefon 31 74 79 11, hverdage kl. 10.00-12.00.