Når du flytter ind


^

HVORDAN FOREGÅR INDFLYTNING?
Du vil sammen med administrationen gennemgå lejligheden og i fællesskab udarbejde en såkaldt indflytningsrapport. Her konstateres standen af lejligheden og evt. skader eller mangler noteres. Herefter overdrages nøglerne, og lejligheden er nu din.


^

HVAD GØR JEG HVIS JEG OPDAGER MANGLER EFTER FLYTTESYN?
Du har altid 14 dage efter overtagelsen til at melde evt. mangler, som du konstaterer efter synet. Send oplysningerne på en mail til administrationen.


^

HVORDAN UNDERSKRIVER JEG LEJEKONTRAKT?
Lejekontrakter fremsendes som udgangspunkt via Penneo som er et online underskriftsprogram, som benytter Nem-ID/mit ID som veririficering, og dermed elektronisk underskrift. Du modtager en mail med link til underskriften.


^

HVORDAN FÅR VI NØGLER UDLEVERET?
Du indkaldes til et indflytningssyn, når lejekontrakten er underskrevet, og indskuddet er indbetalt. I indkaldelsen fremgår både dato og tidspunkt for indflytningssynet og overdragelse af nøglerne.


^

ÆNDRING AF FOLKEREGISTERADRESSE
Det er vigtigt, at du melder flytning til folkeregisteret senest 5 dage efter, at du flytter. Du skal anmelde din flytning digitalt på hjemmesiden for den kommune, du flytter til eller på borger.dk. 


^

HVEM SKAL HAVE DIN ADRESSEÆNDRING?
Fra folkeregisteret går der automatisk besked til alle offentlige kontorer, SU-styrelsen og institutioner, der har din adresse registreret. Det er dog ikke alle, der automatisk får besked om, at du har ændret adresse. De steder, hvor du skal oplyse det, kan fx være: Arbejdsgiver, abonnementer, Forsyningsselskaber, Fritidsaktiviteter, TV- og internetleverandør mv.


^

POSTNORD
Når du flytter, skal du melde adresseændring via borger.dk som beskrevet ovenfor. PostNord modtager automatisk besked om flytningen, og du behøver normalvis ikke gøre mere i forhold til omdirigering af dine breve.


^
^

REKLAMER – NEJ TAK
Hvis du ikke vil modtage reklamer, skal du framelde dig her: Reklamer Nej Tak
Du kan ikke overtage det mærke der allerede måtte sidde på din postkasse.


^

LÆGE
Du skal vælge en praktiserende læge, der bor max. 15 km fra din bolig. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning. Som med folkeregisteradressen skal du gøre det på nettet til den kommune, du flytter til eller via borger.dk.


^

INTERNET og TV-abonnementer
Du skal selv afmelde internet og TV på din gamle adresse. Husk også at tilmelde begge dele på din nye adresse. Der er ofte 30 dages opsigelse, og der kan være ventetid ved levering.


^

TILMELD EL
Du skal selv tilmelde dig ved et elselskab. Du kan sammenligne elpriser i hele Danmark på Elberegner.dk

På danskenergi.dk finder du en oversigt over en række energiselskaber.


^

AFLÆSNING AF FORBRUG
Som udgangspunkt skal du ikke selv aflæse forbrug (el, vand, gas). Der kan dog være undtagelser. Spørg administrationen, hvis du er i tvivl.


^

BOLIGSTØTTE
Når du bor i en lejebolig, har du mulighed for at søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Ansøgningsskema findes på borger.dk. Der er forskellige regler for støtten, og den er afhængig af boligtype og din indkomst. Når Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden efter. Du skal søge inden, der er gået en måned fra den dag, du flytter ind. Husk, at Udbetaling Danmark først kan behandle din ansøgning, når du har meldt flytning til folkeregistret.


Se en god huskeliste fra borger.dk her

Når du flytter ud


^

OPSIGELSE
Der er typisk 3 måneders opsigelse på lejemålet. Se din lejekontrakt for den helt præcise aftale. 


^

FRAFLYTNING
Man skal være fraflyttet lejemålet 14 dage før opsigelsesdatoen. Se igen lejekontrakt for den præcise aftale.


^

RENGØRING
Lejemålet skal være ryddet og rengjort ved fraflytning. Husk afkalkning af alle dele som er udsat for vand og vandstænk. Giv emhættefilteret en tur i opvaskemaskinen og rens ovnen grundigt. Man kan med fordel sætte alle plader/riste i blød, så gammelt skidt kan fjernes. Filtre i opvaskemaskine, vaskemaskiner og tørretumbler skal også rengøres. Alle overflader skal rengøres, inkl. indvendige i skabe og skuffer.


^

ISTANDSÆTTELSE
Istandsættelser (maling, slibning af gulv, reparation af paneler mv.) fastsættes ved fraflytningssyn. Vi kan desværre ikke estimere omfanget og pris på forhånd. Det er ikke muligt for lejer at udbedre noget efter flyttesynet, derfor er det meget vigtigt at lejer afleverer lejligheden i den ønskede stand.


^

FLYTTESYN
Ved fraflytning er der flyttesyn ca. 14 dage før frigørelsesdatoen. Her gennemgår du lejligheden sammen med boligadministratoren eller viceværten, og I underskriver begge en fraflytningsrapport, hvor standen af lejligheden, samt istandsættelseskrav er noteret. Bemærk at der her ikke fremgår priser på malerarbejde mv.


^

DEPOSITUM – opgørelse
Du får depositum retur når lejligheden er er klar til genudlejning, dvs. efter malerarbejde og evt. reparationer. Der går typisk 6 uger før du modtager en opgørelsen.
Husk at oplyse administrationen om din nye adresse så din opgørelsen kan fremsendes til korrekt adresse.


^

FORBRUG
Som udgangspunkt afregnes det faktuelle forbrug kun én gang årligt, når du indbetaler acontobeløb. Hvis du flytter midt i en ”forbrugsperiode”, vil afregningsfirmaet pålægge et gebyr for aflæsningen. Dette gebyr pålægges den endelige regning for forbruget. Har man tidligere fået efterregninger, kan administrationen også tilbageholde et beløb til afregning, bl.a. for at dække gebyrer. Endelig opgørelse fremsendes så snart, den foreligger.