Administrationen

Kontoret er åbent alle hverdage 10.00-14.00 og administrationen kan kontaktes på telefon

31 24 50 20 eller mba@arkmedic.dk.

For fremvisning af lejemål,  ind- eller fraflytningssyn kontaktes Frederik Wihlborg på 31 50 37 67 eller fw@arkmedic.dk.

Vicevært

Aarhusservice@arkmedic.dk, 31 24 50 20

Horsens, Malling og Solbjergfw@arkmedic.dk, 31 50 37 67

Odense: Clean2Go v/Henry Andersen, clean2go.dk@gmail.com, 26 12 03 11

København: Lars Hoffmann v/PNRren, LHO@pnrren.dk, 40 55 01 32

Nødstilfælde defineres som skader på bygning/lejemål, som giver uoprettelig skader såfremt de ikke stoppes straks, fx. sprunget vandrør, brand mm.

Punkt 1.
Stop skaden (luk for hovedvandhane fx.)

Punkt 2.
Kontakt administrationen 31 24 50 20. Hvis disse ikke svarer kan ejeren kontaktes på 21 72 24 91.

Punkt 3.
Hvis man ikke træffer nogen af de tre ovenstående, skal man selv rekvirere de påkrævede håndværkere og sende sms til ejer om at blive kontaktet.


Mai Bjerregaard Andersen
31 24 50 20 
mba@arkmedic.dk

Mai er uddannet finansøkonom med speciale i ejendomsadministration. Mai er videreuddannet ved Ejendoms Foreningen Danmark som Ejendomsadministrator, EA. Mai varetager den daglige administration, herunder lejerhenvendelse, opkrævninger, juridiske spørgsmål mv.

Simon Østergaard
53 70 60 11
soe@arkmedic.dk

Simon er uddannet finansøkonom og har specialiseret sig indenfor revision. Simon varetager virksomhedens interne økonomi, herunder bogføring, regnskab mm.

Frederik Wihlborg
31 50 37 67
fw@arkmedic.dk

Frederik er uddannet finansøkonom og varetager den daglige kontakt med lejere. Frederik er den første kontakt for nye lejere og forestår både fremvisninger og flyttesyn.


PARTNERE i ArkMedic

Erik Wihlborg
31 24 50 20
ew@arkmedic.dk

Arkitekt (MAA) Erik Wihlborg har siden 1997 været aktiv med investeringer på ejendomsmarkedet i Aarhus, København, Horsens, Odense og Hamburg.

Erik er ligeledes partner i Arkitekt- og Byggefirmaet Wihlborg & Frischknecht. Firmaet har siden 1996 udført både små og store byggeprojekter med en fast stab af faguddannede håndværkere.

Med sin baggrund som arkitekt og entreprenør har Erik Wihlborg stor erfaring i at forudse udviklingspotentialet i de enkelte boligejendomme, samt i at forestå vedligeholdelse, forbedringer og administration af disse. 

Dette, kombineret med Eriks evne til også at forudse de store linjer i samfundsudviklingen indenfor ejendomsinvestering: hvornår skal der købes og sælges, hvor er de gode investeringsområder i dag, og især i morgen mv. – er årsagen til, at Erik Wihlborg har formidlet ejendomsinvesteringer for godt 1.5 mia. kroner.

Morten Bondo
23 32 16 24
mbc@arkmedic.dk

Praktiserende læge, Professor, Ph.D. Morten Bondo Christensen har gennem 20 år været medinvestor i ejendomsprojekter.

Morten er speciallæge i almen medicin og partner i Lægehuset Banegårdspladsen 6 i Aarhus. Han har gennem små 30 år også bedrevet forskning og er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Endvidere er Morten partner i konsulentfirmaet Lege Artis Consult ApS som laver undervisning, formidling og evalueringsopgaver og i IT sikkerhedsfirmaet Ceta Cyber Defence, der udvikler og sælger produkter indenfor cybersikkerhed. Desuden rådgiver firmaet omkring IT sikkerhed og deltager i ”akutte redningsaktioner ved cyberangreb”.

Gennem udviklingen af disse forskellige firmaer, har Morten oparbejdet kompetencer indenfor virksomhedsudvikling, budgetplanlægning og regnskabshåndtering.

Gennem deltagelse i og udvikling af mange ejendomsprojekter har Morten desuden også opnået betydelige kompetencer i at kunne vurdere fremtidige afkast- og udviklingsmuligheder i forskellige ejendomme.