Nødstilfælde

Nødstilfælde defineres som skader på bygning/lejemål, som giver uoprettelig skader såfremt de ikke stoppes straks, fx. sprunget vandrør, brand mm.


PROCEDURE i NØDSTILFÆLDE

Punkt 1.
Stop skaden (luk for hovedvandhane fx.)

Punkt 2.
Kontakt administrationen 31 24 50 20. Hvis disse ikke svarer kan ejeren kontaktes på 21 72 24 91.

Punkt 3.
Hvis man ikke træffer nogen af de tre ovenstående, skal man selv rekvirere de påkrævede håndværkere og sende sms til ejer om at blive kontaktet.