ArkMedic er stiftet i 2012 af Erik Wihlborg og Morten Bondo, selskabet er danskejet og alle investorer bor i Danmark. Ejendomsporteføljen er boligudlejningsejendomme som primært ligger i Aarhus og København. Selskabet har egen administration, som varetager udlejning og drift af samtlige lejemål fra kontoret på Skolebakken 7 i Aarhus.

Arkitekt (MAA) Erik Wihlborg har siden 1997 været aktiv med investeringer på ejendomsmarkedet i Aarhus, København, Horsens, Odense og Hamburg.

Erik er ligeledes partner i Arkitekt- og Byggefirmaet Wihlborg & Frischknecht. Firmaet har siden 1996 udført både små og store byggeprojekter med en fast stab af faguddannede håndværkere.

Med sin baggrund som arkitekt og entreprenør har Erik Wihlborg stor erfaring i at forudse udviklingspotentialet i de enkelte boligejendomme, samt i at forestå vedligeholdelse, forbedringer og administration af disse. 

Dette, kombineret med Eriks evne til også at forudse de store linjer i samfundsudviklingen indenfor ejendomsinvestering: hvornår skal der købes og sælges, hvor er de gode investeringsområder i dag, og især i morgen mv. – er årsagen til, at Erik Wihlborg har formidlet ejendomsinvesteringer for godt 1.5 mia. kroner.

Erik Wihlborg
21 72 24 91
ew@arkmedic.dk


Praktiserende læge, Professor, Ph.D. Morten Bondo Christensen har gennem 20 år været medinvestor i ejendomsprojekter.

Morten er speciallæge i almen medicin og partner i Lægehuset Banegårdspladsen 6 i Aarhus. Han har gennem små 30 år også bedrevet forskning og er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Endvidere er Morten partner i konsulentfirmaet Lege Artis Consult ApS som laver undervisning, formidling og evalueringsopgaver og i IT sikkerhedsfirmaet Ceta Cyber Defence, der udvikler og sælger produkter indenfor cybersikkerhed. Desuden rådgiver firmaet omkring IT sikkerhed og deltager i ”akutte redningsaktioner ved cyberangreb”.

Gennem udviklingen af disse forskellige firmaer, har Morten oparbejdet kompetencer indenfor virksomhedsudvikling, budgetplanlægning og regnskabshåndtering.

Gennem deltagelse i og udvikling af mange ejendomsprojekter har Morten desuden også opnået betydelige kompetencer i at kunne vurdere fremtidige afkast- og udviklingsmuligheder i forskellige ejendomme.

Morten Bondo
23 32 16 24
mbc@arkmedic.dk


Kontoret er åbent alle hverdage 10.00-14.00 og administrationen kan kontaktes på telefon 31 24 50 20 eller mba@arkmedic.dk.

Mai Bjerregaard Andersen
31 24 50 20 
mba@arkmedic.dk

Mai er uddannet finansøkonom med speciale i ejendomsadministration. Mai er videreuddannet ved Ejendoms Foreningen Danmark som Ejendomsadministrator, EA. Mai varetager den daglige administration, herunder lejerhenvendelse, opkrævninger, juridiske spørgsmål mv.

Simon Østergaard
53 70 60 11
soe@arkmedic.dk

Simon er uddannet finansøkonom og har specialiseret sig indenfor revision. Simon varetager virksomhedens interne økonomi, herunder bogføring, regnskab mm.

Frederik Wihlborg
31 50 37 67
fw@arkmedic.dk

Frederik er uddannet finansøkonom og varetager den daglige kontakt med lejere. Frederik er den første kontakt for nye lejere og forestår både fremvisninger og flyttesyn.